Historia zmian strony "Strona główna"

  1. Tytuł: Strona główna

    Obowiązywała od 2017-09-20 14:08:12 do teraz

    Zmianę wprowadził: Jarosław Kwiecień

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.